1. Amino acid (các khối xây dựng cơ bản cho protein)

Lysine, Asphastic, Acid, Leucine, Acid glutamic và vv Placenta có chứa hơn 21 loại axit amin.
6.Minerals

Canxi, natri, kali, phốt pho, kẽm và sắt.
2. Protein

Casein và phosphoprotein
7. Vitamin

Vitamin B, vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin E và Folic Acid.
3. Enzymes

Alkaline phosphat, Creatine phosphokinase và hơn 55 loại men. (Tinh chất Placenta có chứa hầu như tất cả các enzyme cần thiết theo yêu cầu của cơ thể con người)
8. Chất béo, lipase

Cholesterol, phosphate và vv
4. Đường

Glucose, fructose, lactose
9. Polysaccarides

Mannose, acemannaus
5. Axit nucleic yếu tố

Uracil, Adenine, Guanine, Thymine, Cytosine, Xanthine.
10. SA Amino Acid

Siêu hoạt động amino axit
11. Khác nhau tăng trưởng yếu tố

Mặc dù hiện tại với số lượng nhỏ, nhưng họ có khả năng thúc đẩy tăng trưởng cơ thể và những bao gồm các nguyên tố vi lượng cho sự phát triển lành mạnh của hệ thống thần kinh mạch, da và máu.


 

TSB MEDIA
9.2 10 981